Ereleden

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap, benoeming tot lid van verdienste spelen de volgende elementen een rol:

  • De tijdsduur waarin het id de activiteiten heeft uitgevoerd;
  • De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
  • Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
  • Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
  • De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

Als minimale voorwaarden kan onderstaande als richtlijn worden gezien:

Een lid van verdienste is een (bestuurs) lid met bijzondere verdiensen uitgevoerd over een periode van meer dan 10 jaar. Een erelid is een (bestuurs) lid die langdurig als zodanig actief is voor een langere tijd (>10jr) en met meerdere bijzondere verdiensten.

Onze helden

Aad Klein – Groundsman

Jose Hardenbroek Terrasvogels

Jose Hardenbroek – Homerunhitter

Ereleden

Naam Erelid sinds
Jan Steenmeyer 1985
Goof Kops (†) 1997
Jan Vergnes 1998
Bram van der Werf (†) 1998
Harry van Berkel 2004
Martin de Jonker (†) 2014

Lid van Verdienste

Naam Erelid sinds
Renée van den Berg 1979
Ludy van Mourik 1985
Henk Schriever 1987
Rob Walgien 1990
Teun van den Berg (†) 2000
Paul Boonstra 2000
Jaco van Ekeris 2014

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin