Lid worden

Lidmaatschappen

Spelend lid

Onder spelend lid wordt bij Terrasvogels iemand verstaan, die deelneemt aan trainingen en/of wedstrijden. Spelen kan in diverse teams en is mede afhankelijk van de leeftijd.

Jongste leden: beeball

Voor de allerkleinste jongens en meisjes hebben wij bij terrasvogels Beeball (Rookies en Majors). Voor leden die op jonge leeftijd kennis wil maken met honk- en softbal is beeball de beste manier. Beeball wordt gespeeld met drie honken en kinderen slaan vanaf een paaltje. Zo leren zij spelenderwijs de regels van het honk- en softbal. Beeball is voor de leeftijd van ca. 5 t/m 9 jaar.

Vanaf 10 jaar komen kinderen in de zogenaamde pupillen. Vanaf de pupillen speel je met een echte pitcher en catcher. De speelduur van de wedstrijden is anderhalf uur. Van 13 t/m 15 jaar speel je bij de aspiranten, 16 t/m 18 jaar bij de junioren en vanaf 19 jaar en ouder bij de senioren. Terrasvogels heeft op dit moment geen aspiranten en junioren teams.

Hieronder volgen de vastgestelde leeftijden per contributie. Het jaar waarin men de genoemde leeftijd bereikt is bepalend voor de categorie lidmaatschap.

senioren 18 jaar en ouder
junioren 16 en 17 jaar
aspiranten 13, 14 en 15 jaar
pupillen 10, 11 en 12 jaar
beebal majors t/m 9 jaar gevorderd
beebal rookies t/m 9 jaar beginnend

Niet spelend lid

De niet spelende leden van Terrasvogels, zijn leden die (actief) bij Terrasvogels betrokken zijn maar niet (langer) spelen. Zij hebben in de jaarlijkse ledenvergadering wel stemrecht en kunnen daarmee de koers die Terrasvogels wil varen mede bepalen.

Donateurs

Onder donateur wordt bij Terrasvogels verstaan iemand die niet direct betrokken is bij de club maar de club wel een warm hart toedraagt. Naast algemene donateursschap is het eveneens mogelijk om lid te worden van “de club van 100″.

Lid worden

De volgende stappen kun je volgen om lid te worden:

  1. Je vult het inschrijfformulier op deze site in en verstuurt het.
  2. Je bent daarna lid van onze vereniging, waarbij je je (volgens onze statuten) verplicht de contributie van datzelfde seizoen te voldoen en je dienstbaar te stellen voor de vereniging. Om de club draaiende te houden hebben we een heleboel vrijwilligers nodig. Terrasvogels onderkent daarin 2 gradaties: de “verplichte” zaken die onlosmakelijk met het spelen verbonden zijn en de “vrijwillige” zaken, de extra’s.
  3. Ieder lid, of bij kinderen beneden de 16 de ouders, valt in de eerste categorie. Daar vallen zaken als kantinediensten en het rijden bij uitwedstrijden onder. In de tweede categorie vallen de zaken als begeleiden van een team, zitting nemen in het bestuur of commissie of scheidsrechteren

Contributie 2017

SB Dames 1 € 210,00
SB vanaf 18* jaar € 185,00
HB vanaf 18  jaar € 150,00
12 t/m 18 jaar € 115,00
< dan 12 jaar €  90,00
niet spelend vanaf 18 jaar €  65,00
niet spelend 12 t/m 18 jaar €  40,00
niet spelend < dan 12 €  20,00

* met uitzondering van dames 1

Bij incassering wordt ervan uitgegaan dat over de betaling overeenstemming bestaat tussen lid en vereniging. Wij gaan er vanuit dat deze overeenstemming bestaat uit de hoofde van een stilzwijgende verlenging van uw lidmaatschap. Wie een gespreide betaling wenst kan contact zoeken met de penningmeester (penningmeester@terrasvogels.com). Vanuit de contributie wordt de afdracht van de bond, veldhuur, onderhoud aan het veld, water, elektriciteit en het materiaal betaald.

Kleding en handschoen zijn voor eigen kosten. De club zorgt voor het materiaal.

Indien niet wordt voldaan aan het betalen van de contributie, zal de toegang tot trainingen en wedstrijden worden ontzegd, waarbij de volledige betalingsverplichting gehandhaafd blijft.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor 1 december.

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin