Opzeggen

Wij vinden het natuurlijk erg jammer als u het lidmaatschap van Terrasvogels wilt opzeggen. Misschien wilt u het een jaartje rustiger aan doen, of honkballen in plaats van softballen of vice versa. neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Voor de honk- en softbalsport loopt een verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient (conform artikel 9 van de statuten) plaats te vinden voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Wanneer dit later gebeurd, dan bent u in het navolgende jaar de bondscontributie verschuldigd. Opzeggen kan via het versturen van een e-mail naar bestuur@terrasvogels.com. Vermeld daarbij altijd je naam, adres, woonplaats en lidmaatschap nummer. We stellen het op prijs als je aangeeft waarom je stopt, zodat we deze informatie kunnen gebruiken om verbeteringen door te voeren in onze vereniging.

Overschrijven naar een andere vereniging

Wil je overgeschreven worden naar een andere vereniging dan geldt de volgende procedure:

  • Vraag bij je nieuwe club een overschrijvingsformulier aan;
  • Laat je nieuwe club dit formulier invullen en ondertekenen;
  • Mail of bel het secretariaat van Terrasvogels met het verzoek om een afspraak te maken om het formulier te laten tekenen;
  • Lever al je kleding (indien van de vereniging) in en laat het formulier tekenen;
  • Stuur de overschrijving naar de KNBSB of laat je nieuwe club dit doen.

Belangrijk om te weten:

  • Terrasvogels verleent alleen medewerking aan een overschrijving als er GEEN contributieschuld is;
  • Terrasvogels verleent alleen medewerking als alle ter beschikking gestelde materialen, kleding en sleutels zijn ingeleverd
  • Je hebt bij tussentijdse overschrijving in het seizoen GEEN recht op restitutie van je contributie

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin